Contact Us

01 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam,

Thành phố Vũng Tàu

 

Phục vụ 24/24

Checkin 01:00 pm

Checkout 12:00 pm

Khách sạn View biển Vũng Tàu

2068 by HOANG PHAT HOTEL

01 La Văn Cầu Phường Thắng Tam Thành phố Vũng Tàu

Hotline: 0393 168 169

Email: hoangphathotelvt6886@gmail.com